Tietosuojaseloste

Sopimusehdot ja asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Nimi:

Tmi Ajoässä
Y-tunnus: 1941931-1
Osoite: Antinkatu 26, 28130 Pori
Puhelin: 040 171 0600
Sähköposti: autokoulu@ajoassa.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sami Haapanen p. 040 171 0600

3. Rekisterin nimi

Tmi Ajoässä:n asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tmi Ajoässä:n ja kuluttajan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Tmi Ajoässän palvelujen mainonta ja markkinointi, asiakastyytyväisyyden mittaaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

• Etunimet
• Sukunimi
• Katuosoite
• Postinumero
• Postitoimipaikka
• Asuinkunta
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Olemassa oleva ajokorttiluokka

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta. Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot luovutetaan viranomaiskäyttöön Ajovarma Oy:lle/Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille lain vaatimalla tavalla, sekä EDlooper-järjestelmään.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Paperilla olevat tiedot asiakkaista pidetään lukituissa tiloissa, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla tahoilla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen.

Haluttaessa tarkastuttaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa henkilötietoa on esitettävä kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle.